Privacyverklaring Body Tuning Clinic

13-05-2018

Uw privacy is voor de Body Tuning Clinic van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.bodytuningclinic.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling netjes af te kunnen handelen.

Een behandeling ondergaan
U kunt bij ons via onze website www.bodytuningclinic.nl of in de Clinic zelf een behandeling afspreken en ondergaan. Wij slaan hiervoor uw persoonsgegevens op. Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, naw-gegevens, geslacht en ip-adres. Deze hebben wij nodig om een nota naar u te sturen, die u dan kunt declareren bij uw ziekte kostenverzekering. Wij bewaren deze informatie 7 jaar nadat u voor het laatst geweest bent (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw, e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Andere partijen 

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, alleen wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoer
  • Wij maken dagelijks een backup.

Functionaris voor gegevensbescherming
Omdat de Body Tuning Clinic een klein bedrijf is ben ik als eigenaresse verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Mijn naam is Liesbeth van Dijk en ik ben bereikbaar per e-mail op info@bodytuningclinic.nl en per telefoon 020-6620909 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij verwerken uitsluitend gegevens en verzoeken welke per mail ons zijn aangeboden.

Klacht indienen
Als u vindt dat u niet op de juiste manier geholpen bent, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Body Tuning Clinic
Jan Luykenstraat 40-sous
1071 CR Amsterdam
Tel: 020-6620909
e-mail: info@bodytuningclinic.nl